Przeglądasz:
Komornik Sądowy Bytom

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
w Bytomiu Anna Grochulska

ul. Moniuszki 20
41-902 Bytom
tel./fax.:  32 281-74-00
e-mail: bytom.grochulska@komornik.pl

Godziny pracy:
Poniedziałek - Czwartek 8:00 - 16:00
Piątek - 8:00 - 15:00
Komornik przyjmuje interesantów:

Czwartek 12:00 – 16:00

Wpłat można dokonywać w kasie Kancelarii w godzinach pracy lub na konto bankowe:
ING Bank Śląski S.A.
23 1050 1230 1000 0023 6592 5508

Komornik Sądowy jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy Sądzie Rejonowym. Przy wykonywaniu czynności komornik podlega orzeczeniom Sądu i Prezesowi Sądu Rejonowego, przy którym działa.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bytomiu Anna Grochulska jest właściwy terytorialnie do prowadzenia egzekucji na obszarze:

Bytom - obszar całego miasta                                                                                             Rzeczpospolita Polska - obszar całego kraju                                                                                           W zakresie egzekucji z nieruchomości - obszar całego miasta Bytom

Kancelaria wyposażona jest w najnowocześniejsze systemy teleinformatyczne umożliwiające automatyczne przyjęcie i obsługę wniosków egzekucyjnych kierowanych za pośrednictwem e-sądu

Informacja o rachunkach bankowych (OGNIVO)

Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK)                                                                        Centralnej Bazy Danych PESEL                                                                                                           System Informacyjnego Zakładu Ubezpieczeń Spolecznych (KSI ZUS)

Wyżej wymienione usługi teleinformatyczne umożliwiają i maksymalnie przyspieszają uzyskiwanie informacji o majątku dłuznika natychmiast po wygenerowaniu zapytania co usprawnia i zmniejsza koszty postępowania egzekucyjnego.

Zgodnie z art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji, wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.


Polityka plików cookiesCopyright © 2012 Gogler.pl